Tytovision Görsel Veri Üretimleri

Trafik Envanter Verisi Üretimi

Trafik güvenliği sağlayabilmek en önemli önceliğimiz! Trafik düzenini sağlayan, kurallarını bildiren ve akışını yöneten tüm trafik envanterleri, Tytovision’un Trafik Envanter Verisi Üretimi’yle (TEVÜ) kontrolünüz altında!

Tytovision TEVÜ ile tüm trafik envanterlerini, mobil görüntüler ile tespitini gerçekleştirip haritalayarak şehrin fiziksel trafik altyapısını dijitale aktarır

107 “Bilgi (B)”, 15 “Parklanma (P)”, 23 “Panel (PL)”, 59 “Tehlike (T)”, 80 “Trafik Tanzim (TT)” olmak üzere toplam 284 çeşit trafik levhası, bunlara ek trafik ışıkları, yaya geçitleri, trafik güvenlik aynaları, otobüs durakları, delinatörler, sokak levhaları ve diğer standart dışı trafik levhalarıyla birlikte belediyeye ait 300 çeşide yakın trafik envanteri ayrı ayrı sınıflandırılır ve konumlandırılır

Her trafik envanteri kendi sınıfı, konum bilgisi, fotoğrafları ve fotoğraflardaki konumlarıyla kaydedilir. Aynı envanterin farklı zamanlarda birçok kez görüntü alınsa da tüm envanterler yine tekil ve sade bir biçimde kullanıcıya sunulur. Veriler ters kronolojik sıralamayla (yeniden eskiye) depolanır.

Fiziki barkodlanamayan trafik envanterleri (örn: Yaya Geçitleri) bile elektronik olarak barkotlanır.

Her bir veri tarihli bir şekilde kaydedilmektedir. Böylelikle geçmişe dönük herhangi bir hukuki anlaşmazlık durumunda platformdaki fotoğraflar kanıt niteliği taşıyabilir.

Sokak Görünümü Verisi Üretimi

Uygulama yaptığımız yerlerin güncel görüntüleri elinizin altında! Tytovision Sokak Görünümü Verisi Üretimi’yle (SGVÜ) şehrin her yerinden kullanıcılarına görsel veri sağlıyor!

Tytovision SGVÜ ile ham yol görüntüleri sık aralıklarla haritalarda konumlandırılır ve güncel-özgün yol-sokak görünümü verisi üretilir.

Her sokak görüntüsü harita da sembollerle gösterilir. Aynı yerden birçok kez geçilse de tüm veriler yine tekil ve sade bir biçimde sunulur. Aynı yerdeki veriler ters kronolojik sıralamayla depolanır.

Yol Çukur Verisi Üretimi

Çukur hem tehlike hem trafik demek! Elde edilen görüntülerin serverlarda analiz edilmesi ile yol çukurlarının tespiti artık çok kolay

Tytovision Yol Çukur Verisi Üretimi (YÇVÜ) ile şehir genelinde çukur ve yol kusurları tespit eder ve şehir genelinde alarm noktaları oluşturur. Ayrıca yol çatlakları ve diğer deformasyonlar da kullanıcıya rapor edilir.

Kaldırım Deformasyon Verisi Üretimi

Tytovision Kentsel Estetik konusunda da veri üretebilmektedir. Bozuk kaldırımlar ve kırık bordürler kentsel estetiği bozduğu gibi fiziksel engelli ve tekerlekli vatandaşlar başta olmak üzere yayaların kaldırım yerine yolu tercih etmesine neden olabiliyor.

Bu da deformasyonların olduğu noktalarda trafik ve yaya güvenliğini tehdit ediyor.

Tytovision Kaldırım Deformasyonları Veri Üretimi (KDVÜ) ile bu deformasyonların tespitini sağlayıp hızlı reaksiyon alınması için kullanıcılarına uyarılar üretmektedir.

Yol Çizgisi Verisi Üretimi

Trafikte sürücülerin en önemli yönlendirme araçlarından bir tanesi de şeritlerdir

Devam eden birçok çalışmada görülmektedir ki önümüzdeki 10 yılda ADAS(Sürücü Destek Sistemleri) trafik güvenliğinin en önemli aktörlerinden bir tanesi olacaktır. Bu veriler ışığında şerit boyalarının ve kondisyonlarının iyi ve sürücüler tarafından fark edilebilir seviyelerde olması gerekmektedir.

Tytovision Yol Çizgisi Veri Üretimi (YÇVÜ) ile şehir genelinde şeritlerin kalitesi ölçülür. Olumsuzluklar yaşanan noktalarda alarmlar oluşturularak noksanlıklar bildirilir.