Uygulanabilirlik Geliştirmesi - Cep Telefonu Kameraları

  • 2022-04-18
  • 1120
  • Blog

Tytovision'un ana odak noktası "görsel veri üretimi''dir. Hikayemizin başlangıcından beri, herkesin kolay ve ekonomik bir şekilde veri toplayabilme kabiliyetine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu yıl, tüm ürünlerimizi cep telefonlarıyla çalışabilir hale getirdik. Bu gelişmeyle, yılın ilk çeyreğinde veri toplama kabiliyetimizi geçen yıla göre % 1200 artırdık.